Informacje o postępowaniu nr 436/2019/PN/DZP

Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2020 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:436/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:09-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: