Informacje o postępowaniu nr 4/2019/PN/DZP

Dostawa zestawów komputerowych, drukarki, switcha sieciowego, kontrolera 3d i rzutnika multimedialnego wraz z instalacją dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn.: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez UWM w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 z dnia 11.12.2017
Numer postępowania:4/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:09-01-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono po adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu/proceedings :