Informacje o postępowaniu nr 23/2020/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą nawozów mineralnych do Stacji Dydaktyczno – Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:23/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:22-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: