Informacje o postępowaniu nr 11/2020/PN/DZP

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:11/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:15-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: