Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. 


Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

 

  • studenci po ukończeniu druegiego semestru ednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów dokoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)

– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

 

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl      
http://www.uwm.edu.pl/studenci/krajowe-programy-mobilnosci-studentow 

Koordynator Wydziałowy Programu MOST:
Ks. dr Antoni Jucewicz
tel. 691 388 877
e-mail: jucewicz@poczta.onet.pl   

Koordynator Uczelniany Programu MOST:
Lucyna Sokołowska
tel. 89 523-34-23
e-mail: l.sokolowska@uwm.edu.pl   

 

 

Koordynator Uczelniany Programu MOST dla doktorantów
mgr inż. Małgorzata Złotkiewicz-Krasnodębska
tel. 89 524-52-49 lub 89 523-43-87