ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk


Hajduk Ryszard, ks. prof. dr hab.

E-mail:     reich-hart@wp.pl

Telefon:     694-496-907

Adres do korespondencji:     82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 69

Konsultacje:     Czwartek, t.1, 13.30-17.30  (dyżur pok. 25)
 
Katedra:Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologa pastoralna, Homiletyka
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Liturgika
  • Teologia pastoralna
  • Modele pastoralnej działalności Kościoła
  • Pdw: Człowiek - istota relacyjna
  • Pdw: Rodzina w kulturze latynoamerykańskiej
  • Seminarium doktoranckie