ks. prof. dr hab. Marian Machinek

Machinek Marian, ks. prof. dr hab.

E-mail:     marian.machinek@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:      Wtorek, t.1, godz. 8.15-10.15, Środa, t.2, godz. 10.00-12.00
 
Katedra:Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Profesor nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia moralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Bioetyka
  • Seminarium doktoranckie
  • Teologia moralna 2