ks. dr Zbigniew Kulesz

Kulesz Zbigniew, ks. mgr

E-mail:     zbigniew.kulesz@uwm.edu.pl

Telefon:     691-269-956

Adres do korespondencji:     82-300 Elbląg, ul. Kielecka 16

Konsultacje:     Piętek, t. 1, godz. 10.00-12.00;  Sobota, t. 2, godz. 11.45-13.45
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Magister
Stanowisko:Asystent
Dyscyplina/specjalność naukowa:Psychologia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Interwencja kryzysowa
  • Komunikacja interpersonalna
  • Podstawy psychologii
  • Psychologia
  • Psychologia rozwojowa