ks. dr Zbigniew Kulesz

Kulesz Zbigniew, ks. mgr

E-mail:     zbigniew.kulesz@uwm.edu.pl

Telefon:     691-269-956

Adres do korespondencji:     82-300 Elbląg, ul. Kielecka 16

Konsultacje:     Środa, t. 1, godz. 15.00-17.00;  Środa, t. 2, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Magister
Stanowisko:Asystent
Dyscyplina/specjalność naukowa:Psychologia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Interwencja kryzysowa
  • Komunikacja interpersonalna
  • Podstawy psychologii
  • Psychologia
  • Psychologia rozwojowa