ks. dr Zbigniew Kulesz

Kulesz Zbigniew, ks. mgr

E-mail:     zbigniew.kulesz@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     82-300 Elbląg, ul. Kielecka 16

Konsultacje:  piątek, t. 1, godz. 10.00-12.00
                     piątek, t. 2, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Magister
Stanowisko:Asystent
Dyscyplina/specjalność naukowa:Psychologia