ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

E-mail:     zjzywica@poczta.onet.pl

Telefon:     606-286-578

Adres do korespondencji:     10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 7

Konsultacje:     Środa, t.1, godz. 13.30-15.30; Czwartek, t.1, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Nowy Testament 1, 2, 4
  • Pdw: Feminizm, antyfeminizm, patriarchalizm: dzisiejsze spojrzenie i kultura antyczna
  • Pdw: Współczesne spojrzenie ma metody wychowawcze w rodzinie antycznej
  • Rok liturgiczny w życiu rodziny