ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

E-mail:     zjzywica@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:     10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 7

Konsultacje:    
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna