ks. dr hab. Roman Szewczyk

Lek. med. Brzeski Tomasz

E-mail:     roman.szewczyk@uwm.edu.pl  

Adres do korespondencji:     19-300 Ełk, ul. 3-Maja 10

Konsultacje:  
 
Katedra:Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:

Doktor nauk prawnych

Doktor habilitowany nauk teologicznych

Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Prawo, Prawo kanoniczne