ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Karczewski Marek, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     markusk@poczta.onet.pl
Tel: 607 160 857

Adres do korespondencji:     82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Kościelna 12

Konsultacje:  czwartek, t. 1, godz. 8.15-10.15
                     czwartek, t. 2, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna