ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Karczewski Marek, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     markusk@poczta.onet.pl

Adres do korespondencji:     82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Kościelna 12

Konsultacje:  
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna