ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM

Karczewski Marek, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     markusk@poczta.onet.pl

Telefon:     607-160-857

Adres do korespondencji:     82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Kościelna 12

Konsultacje:    Środa, t.2, godz. 13.30-15.30; Czwartek, t. 2, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Teologii Biblijnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia biblijna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Historia i geografia biblijna
  • Konwersatorium: Psychologiczne, społeczne i religijne aspekty starości
  • Nowy Testament 3,4
  • Pdw: Erotyka w Biblii i starożytności
  • Pdw: Śmierć w oczach starożytnych
  • Rok liturgiczny w życiu rodziny