ks. dr Cezary Opalach

Opalach Cezary, ks. dr

E-mail:     cezary.opalach@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:    Czwartek, t. 2,  godz. 15.15-17.15; Piatek, t. 2, godz. 11.45-13.45
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Psychologia
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy gerontologii
  • Psychologia pastoralna
  • Psychologia rodziny
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wychowania i kształcenia
  • Seminarium magisterskie