ks. dr Cezary Opalach

Opalach Cezary, ks. dr

E-mail:     cezary.opalach@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  sobota, t. 1, godz. 11.45-13.45
                     sobota, t. 2, godz. 8.15-10.15
 
Katedra:Katedra Nauk o Rodzinie
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Psychologia