dr Paweł Merło

Merło Paweł, dr

E-mail:     merlo@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     10-725 Olsztyn, ul. K. Obitza 2

Konsultacje:     Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii
 
Katedra: 
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk ekonomicznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Ekonomia




Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy ekonomii