dr Maria Piechocka-Kłos

Piechocka-Kłos Maria, dr

E-mail:     mayphi@wp.pl

Telefon:     605-087-778

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   Wtorek, godz. 13.30-15.30
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia, Filologia klasyczna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Język grecki
  • Język łaciński
  • Metodyka nauczania języka obcego
  • Warsztaty animacji kulturalnej 3