dr Maria Piechocka-Kłos

Piechocka-Kłos Maria, dr

E-mail:     mayphi@wp.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
Forma zatrudnienia:Mianowanie
Tytuł/stopień naukowy:Doktor nauk humanistycznych
Stanowisko:Adiunkt
Dyscyplina/specjalność naukowa:Historia, Filologia klasyczna