dr Małgorzata Tomkiewicz

Tomkiewicz Małgorzata, dr

E-mail:     margotom@wp.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:     Nie dotyczy
 
Katedra:-
Forma zatrudnienia:Umowa zlecenie
Tytuł/stopień naukowy:doktor nauk prawnych
Stanowisko: 
Dyscyplina/specjalność naukowa:Prawo karne, Prawo rodzinne, Prawo kanoniczne
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Podstawy prawa karnego i rodzinnego
  • Postępowanie cywilne
  • Prawa i obowiązki obywatela RP
  • Prawo cywilne
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza
  • Wybrane zagadnienia prawa karnego