dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab. prof. UWM

E-mail:     kaparz@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  wtorek t. 1, godz.  13.30-15.30
                     środa t. 2, godz. 10.00-12.00
                    
 

Strona pracownika: http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz