dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab. prof. UWM

E-mail:     kaparz@uwm.edu.pl

Telefon:     -

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:   Środa, t.1. godz. 10.00-12.00; Środa, t.2, godz. 8.15-10.15 (dyżur pok. 17)
 
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia dogmatyczna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Pdw: Dialog w małżeństwie i rodzinie
  • Pdw: Mass media w kontekście organizacji sfery życia wewnątrzrodzinnego
  • Teologia dogmatyczna 4,5,6
  • Teologia i teologowie XX wieku
  • Seminarium doktoranckie

 

Strona pracownika: http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz