dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab. prof. UWM

E-mail:     kaparz@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  środa t. 1, godz. 11.45 - 13.45
                     wtorek t. 2, godz. 11.45 - 13.45
                    
 

Strona pracownika: http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz