dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, dr hab. prof. UWM

E-mail:     kaparz@uwm.edu.pl

Adres do korespondencji:     11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15

Konsultacje:  (p. 17)
                     środa, t. 1, godz. 13.30-14.30
                     piątek, t. 1, godz. 12.00-13.00
                     piątek, t. 2, godz. 10.00-12.00
 
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
Forma zatrudnienia:Umowa o pracę
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia dogmatyczna

 

Strona pracownika: http://pracownicy.uwm.edu.pl/kaparz