Zasada gościnności... GRATULACJE!

Z radością informujemy, że w ramach konkursu Miniatura-2 Narodowe Centrum Nauki przyznało Wydziałowi Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie środki finansowe na realizację działania naukowego pt. Zasada gościnności a założenia etyczne w myśli Immanuela Kanta. Osobą realizującą wspomniane działanie naukowe będzie ks. dr Zdzisław Kieliszek