Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

Zapraszamy do galerii zdjęć

i artykułu K. Kozłowski, Kto jeśli nie absolwent teologii? "Gość Niedzielny - Posłaniec Warmiński"


 

 

Dziekan i Rada Wydziału Teologii 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ

wręczenia dyplomów ukończenia studiów 

która odbędzie się

3 grudnia 2016 r. (sobota)

na Wydziale Teologii

Olsztyn - Redykajny, ul. Kard. Hozjusza 15

 

P r o g r a m  U r o c z y s t o ś c i :

Godz. 9.00 - Kościół seminaryjny:

 • Msza święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
  Dra Józefa Górzyńskiego Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii

 

Godz. 10.00 - Aula Wydziału Teologii:

 • Hymn Państwowy
 • Otwarcie uroczystości przez  ks. Dziekana Wydziału Teologii ks. dra hab. Marka Żmudzińskiego
 • Wystąpienie JM Rektora UWM w Olsztynie prof. dra hab. Ryszarda  J. Góreckiego
 • Wystąpienie Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Ks. Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Dr Józefa Górzyńskiego
 • Gaudeamus
 • Wręczenie dyplomów Absolwentom
 • Gaude Mater
 • Wręczenie nagród i wyróżnień
 • Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów
 • Muzyczne inspiracje