Ukazał się tegoroczny tom FORUM TEOLOGICZNEGO

Ukazał się tegoroczny tom "Forum Teologicznego" (XVIII, 2017), a w nim:

ARTYKUŁY:

- Jacek Salij OP, Kult świętych jako potwierdzenie jednoznacznego monoteizmu
- Ks. Jerzy Szymik, „Scientia sanctitati subalternata”. Świętość w teologii jako kulturze wiary według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
- Dariusz Kowalczyk SJ, Kościół na Zachodzie a szachy, czyli sacrum i profanum w grze królewskiej
- Zoja Kuca, Tematyka hagiograficzna i idea świętości staroruskiej w twórczości Borysa
Zajcewa
- Anna Komendzińska, “Oh, Joseph!” “What do ye want?” ‘Old’ Joseph in traditional Polish carols and pastoral songs. The ordinary saint (O Józefie! – Czego chcecie?
Józef „stary” w dawnych kolędach i pastorałkach. Święty – nieświęty)
- Marta Kowalczyk, Wszyscy Święci w wizjach wybranych mistyczek średniowiecznych – św. Gertrudy Wielkiej, św. Brygidy Szwedzkiej i bł. Doroty z Mątów
- Maria Piechocka-Kłos, Święci i postacie biblijne w herbach miast w województwie warmińsko-mazurskim
- Jan P. Strumiłowski OCist, „Sakramentalny” charakter estetyki ikony jako przykład teologii otwartej
- Ks. Paweł Rabczyński, Historia sacra a historia profana. Szkic z teologii historii
- Adam Maksym Kopiec OFM, Le attuali forme dell’umanesimo postmoderno. Parte prima (Aktualna kondycja cywilizacji postmodernistycznej. Część pierwsza)
- Adam Maksym Kopiec OFM, La critica teologica dell’odierno umanesimo laico. Parte seconda (Aktualna kondycja cywilizacji postmodernistycznej. Część druga)
- Lluis Oviedo OFM, Churches concern for environmental issues: making sense of a new christian diakonia (Troska Kościoła dotycząca problemów środowiska: rozumienie nowej diakonii chrześcijańskiej)
- Ryszard Hajduk CSsR, Miłosierdzie duszpasterskie w Tradycji kościelnej i w Amoris laetitia papieża Franciszka
- Ks. Marian Machinek MSF, Logika inkluzji papieża Franciszka. Pytania otwarte na marginesie adhortacji Amoris laetitia
- Ks. Michał Borda, ks. Roman Ceglarek, Ökologische Erziehung in der Enzyklika Laudato si’: Katechetische Implikationen (Wychowanie ekologiczne w encyklice Laudato si’: implikacje katechetyczne)
- Agnieszka Laddach, Patrocinia trynitarne oraz dotyczące poszczególnych Osób Boskich wśród kościołów parafialnych w diecezji pelplińskiej

TEKSTY:
Joannes Marienwerder, De octo beatitudinibus, transliteracja i przekład bp Julian Wojtkowski (wprowadzenie: Marta Kowalczyk)

RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA:
- Grzegorz Jacek Pelica, Lampady naszych ścieżek. Bibliograficzny katalog świętych, Lublin 2016, ss. 191 (Eugeniusz Sakowicz)
- Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Sąsiedztwo (Olsztynek, 15 listopada 2016 r.) (ks. Marek Jodkowski)

Całość jest w otwartym dostępie: <http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/forum/forumXVIII.pdf>