Studia Warmińskie w bazie ICI World of Journals

Redakcja "Studiów Warmińskich" uprzejmie informuje, że czasopismo zostało zindeksowane w bazie ICI World of Journals (Index Copernicus) z oceną 100,0 punktów za rok 2019. Paszport czasopisma we wspomnianej bazie jest dostępny na stronie: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2820&lang=pl