Studia Warmińskie w bazie EuroPub

Redakcja "Studiów Warmińskich" informuje, że czasopismo zostało zindeksowane w bazie EuroPub (https://europub.co.uk/journals/8608). Baza EuroPub jest bazą danych obejmującą literaturę naukową (m.in. czasopisma naukowe o otwartym dostępie). EuroPub ma na celu zwiększenie oddziaływania czasopism naukowych, które są w tej bazie zindeksowane, na rozwój określonych dyscyplin naukowych.