Studia podyplomowe Hagiologia kulturowa

Hagiologia kulturowa  

http://uwm.edu.pl/ztdif

Program studiów - przedmioty i godziny

 

Zapewniamy: 

  • specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą doświadczeniem współpracy interdyscyplinarnej [historia, historia sztuki, muzykologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, teologia]
  • zapoznanie z tematyką dotyczącą świętych oraz śladów pamięci o nich, pozostawionych w różnych sektorach kultury, a także poznanie sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w dydaktyce i komunikacji społecznej
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie online [aplikacja GoogleMeet]

 

REKRUTACJA do 15 października 2021 r.

Rejestracja kandydatów internetowa na stronie: https://irk.uwm.edu.pl

Inauguracja edycji po zebraniu 20 osobowej grupy słuchaczy

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz: email: tdf@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 91 20; Olsztyn, ul. Hozjusza 15, pokój 23; zob. stronę internetową: http://uwm.edu.pl/ztdif