Sacrum i profanum we współczesnym świecie

Serdecznie zapraszamy na XVIII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową 
"Sacrum i profanum we współczesnym świecie" 
pt. Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej,  
Pieniężno, 2-4 lipca 2018 r. 

organizowanej przez: 
Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego, 
Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także 
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie oraz Fundację Studiów Międzynarodowych.