Prelekcje w parafiach

Prelekcje w parafiach 
(oferta 2021/22)

W ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1999 r. funkcjonuje Wydział Teologii, który kontynuuje długowieczne, bo sięgające roku 1565, tradycje zinstytucjonalizowanej naukowej refleksji filozoficzno-teologicznej na Warmii i Mazurach. Wówczas to kard. Stanisław Hozjusz w ramach realizacji uchwał Soboru Trydenckiego powołał do istnienia pierwsze w Polsce seminarium duchowne – obecnie Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, którego alumni są też naszymi studentami. Jesteśmy dumni, że twórczo rozwijamy to wspaniałe dziedzictwo, tym bardziej, że obecnie posiadamy kategorię naukową „A”(poziom bardzo dobry).

Wychodzimy z propozycją przeprowadzania prelekcji przez naszych nauczycieli akademickich w parafiach. 

Oto nasza oferta prelekcji:

Ks. Adam Bielinowicz (dr hab.): 
Wizerunek małżeństwa i rodziny w mediach społecznościowych w ocenie nastolatków

Ks. Wojsław Czupryński (dr): 
Małżeństwo - najważniejsza inwestycja życiowa. Jak się do niego przygotować?

Ks. Karol Jasiński (dr hab., prof. UWM):
Człowiek – byt stworzony czy wynik ewolucji?
Religia a sfera publiczna.

Ks. Antoni Jucewicz (dr hab.): 
Męskość i kobiecość jako dary komplementarne w świetle teologii ciała Jana Pawła II

Ks. Zdzisław Kieliszek (dr):
Czy człowiek to tylko zwierzę?
Rola symboli i rytuałów w kształtowaniu się tożsamości narodu
Immanuela Kanta poczucie humoru
Gender studies - zabobon filozoficzny?
Ewangelizacja jako dialog w poszukiwaniu i przekazywaniu prawdy
Jednolita różnorodność świata islamu

Ks. Marian Machinek (prof. dr hab.):
Moralność początku trzeciego tysiąclecia. Wyzwania dla świadomego chrześcijanina.

Sylwia Mikołajczak (dr): 
Bariery komunikacyjne w rodzinie.

Ks. Cezary Opalach (dr): 
Kilka słów o (nie)skutecznym wychowaniu

Anna Zellma (prof. dr hab.): 
Fitness ciała i ducha – moda czy droga ku pełniejszemu życiu?

Ks. Marek Jodkowski (dr hab., prof. UWM): 
Deesis jako idea wstawiennictwa świętych w literaturze i sztukach plastycznych

Ewelina Mączka (dr):
Święci chrześcijańscy w kulcie vodou na Haiti
Taniec z bogami - opowieść o owładniętym ciele
Ponowoczesna (nie)potrzeba religijności, czyli refleksje dotyczące nowej duchowości.

Aleksandra Nalewaj (dr hab.):
Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: Oto stoję u drzwi i kołaczę (Ap 3, 20). Oferta Jezusa wciąż otwarta…

Maria Piechocka Kłos (dr):
Łacina „święta” czy „wyklęta”?

Ks. Paweł Rabczyński (dr hab., prof. UWM):
Św. Jan Paweł II w Olsztynie (1991)
Warmińskie „Hosianum” – najstarsze seminarium duchowne w Polsce
Chrystus – tak, Kościół – nie?

Michał Wojciechowski (prof. dr hab.):
Jak rozumieć Apokalipsę św. Jana?
Czym był grzech pierwszych ludzi?
Jak powstały Ewangelie?