Platforma czasopism UWM

Redakcja Studiów Warmińskich informuje, że została uruchomiona Platforma czasopism UWM w Olsztynie, na której są już dostępne w całości numery naszego czasopisma opublikowane w l. 2011-2017: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw/. Sukcesywnie zostaną na tej platformie udostępnione w najbliższych miesiącach także numery jeszcze wcześniejsze. Wszystkim umieszczonym już na platformie artykułom zostały ponadto nadane cyfrowe identyfikatory dokumentu elektronicznego (DOI). Autorów zainteresowanych publikacją artykułów w Studiach Warmińskich, poczynając od tomu z 2019 r., uprzejmie prosimy o przysyłanie tekstów do redakcji z wykorzystaniem systemu wspomnianej platformy. Witryna Studiów Warmińskich na Platformie czasopism UWM w Olsztynie jest witryną dwujęzyczną (j. polski, j. angielski). W przyszłości docelowo zastąpi też ona dotychczasową internetową stronę naszego czasopisma (http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/).