Nasi Księża Profesorowie w gremiach Konferencji Episkopatu Polski

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie - Konsultor Rady Naukowej KEP

Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM, oficjał Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskij - Konsultor Rady Prawnej KEP

www.episkopat.pl/wybory

Serdecznie gratulujemy!