Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Drodzy Studenci,
zapraszam do aktywnego udziału w 51. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Odbędzie się ono w dniach 15 – 16 września 2022 roku. Przypominam, że tego typu wydarzenia są bardzo wysoko punktowane w kryteriach stypendialnych z uwagi na fakt, iż prace ukazują się w monografii, której wydawnictwo znajduje się na liście punktowanych wydawnictw ministerialnych. Może więc znacząco Wam pomóc w uzyskaniu takiego wsparcia. Więcej informacji można znaleźć w załącznikach lub na stronie: https://www.facebook.com/mskn.olsztyn.