Komunikat Rektora UWM w Olsztynie

KOMUNIKAT 

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

z 9 grudnia 2021 roku 

w sprawie   zasad funkcjonowania Uczelni, w tym organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie świąteczno-noworocznym 

 

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci, Pracownicy Uczelni,

w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że wprowadzam zdalny tryb realizacji zajęć dydaktycznych:

  • w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach stacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej (nie dotyczy Wydziału Lekarskiego, Szkoły Zdrowia Publicznego oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej), 
  • w okresie od 17 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku na studiach niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych i innych formach kształcenia.

 

Jednocześnie, mając na względzie troskę o zapewnienie bezpieczeństwa społeczności akademickiej i zmniejszenie potencjalnych możliwości zakażeń, rekomenduję wstrzymanie organizacji i odbywania wszelkich spotkań w grupach pracowniczych z wyłączeniem przypadków bezwzględnie koniecznych do realizacji zadań służbowych. 

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania spotkają się ze zrozumieniem z Państwa strony i pozwolą uniknąć wszelkich problemów wynikających z trudnej sytuacji pandemicznej.

 

 

Rektor

Dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM