Kategoria naukowa "A" - bardzo dobry

Z radością informujemy,
że nasz Wydział otrzymał w ocenie działalności jednostek nau
kowych

KATEGORIĘ A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Czytaj więcej