Finaliści plebiscytu Belfer 2017

Lista tegorocznych laureatów plebiscytu Belfer na 17 wydziałach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Wydział Teologii - ks. dr Marek Jodkowski
Wydział Bioinżynierii Zwierząt - dr hab. inż Tomasz Mituniewicz
Wydział Biologii i Biotechnologii -  dr hab. inż. Barbara Kamińska
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - dr inż. Jacek Zabielski
Wydział Humanistyczny - dr Katarzyna Kodeniec
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek
Wydział Lekarski - dr n. med. Janusz Godlewski
Wydział Matematyki i Informatyki - dr Paweł Drozda
Wydział Medycyny Weterynaryjnej -  dr Michał Bulc
Wydział Nauk Ekonomicznych - dr Tomasz Wierzejski
Wydział Nauk Społecznych - dr Beata Adrjan
Wydział Nauk Technicznych -  dr inż. Mirosław Bramowicz
Wydział Nauk o Środowisku - dr Aneta Omelan
Wydział Nauk o Zdrowiu - mgr Agnieszka Hryniecka
Wydział Nauki o Żywności - dr hab. inż. Joanna Michalak
Wydział Prawa i Administracji - dr Stanisław Bułajewski
Wydział Sztuki - dr hab. Katarzyna Bojaruniec, prof. UWM

Z tego grona w styczniu w głosowaniu internetowym zostanie wyłoniony zwycięzca - bliższe informacje