Artykuł naszej Pani Profesor ukazał się w British Journal of Religious Education

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracownik naszego Wydziału Pani prof. dr hab. Anna Zellma (współautorzy ks. dr. hab. Roman Buchta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  i ks. prof. dr. hab. Wojciech Cichosz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) opublikowała w „British Journal of Religious Education" (za 140 pkt) artykuł pt. “The (non) transgressive character of religious education for children and young people in Polish schools’’,  DOI: 10.1080/01416200.2021.1887082

Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/eprint/58YTCCGDSTUNJ9TQGIYH/full?target=10.1080/01416200.2021.1887082

Czasopismo „British Journal of Religious Education” należy do prestiżowych czasopism zagranicznych, z przypisaną liczbą 140 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (wykaz MNiSW z 18 grudnia 2019 roku; wykaz czasopism MEiN z dnia 9 lutego 2021 roku).

Pani Profesor serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do zapoznania się z artykułem