Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek 

godz. 15.00-16.00 

w kaplicy Wydziału Teologii 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Zapraszamy serdecznie!