Abp dr Józef Górzyński

Ewertowski Stefan, ks. dr hab. prof. UWM

E-mail:     

Telefon:     -

Adres do korespondencji:

Konsultacje:    
 
Katedra:Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej
  
Tytuł/stopień naukowy:Doktor habilitowany nauk teologicznych
  
Dyscyplina/specjalność naukowa:Teologia pastoralna
Prowadzone zajęcia dydaktyczne: