2 Niedziela Adwentu (C)

9 grudnia 2018 roku

Ewangelia (Łk 3,1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:

„Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

 

Refleksja

Rachunek sumienia, czyli swego rodzaju Enter w sercu człowieka

Jednym z popularniejszych seriali telewizyjnych był swego czasu cykl pt. Lost: Zagubieni. Opowiadał on fikcyjną historię 48 rozbitków z lotu 815. Samolot, którym bohaterowie serialu podróżowali z Sydney do Los Angeles, na początku całej serii rozbił się na pewnej, tajemniczej wyspie. W kolejnych odcinkach z uwagą i napięciem widzowie obserwowali problemy i trudności, z którymi uwięzieni na wyspie rozbitkowie musieli się zmagać. Za każdym razem, gdy tylko rozbitkowie chcieli z wyspy się wydostać, okazywało się, że jakaś tajemnicza siła, zamieszkująca wyspę, im nie pozwalała tego uczynić i chciała ich zatrzymać na wyspie na zawsze.

Jeden z odcinków serialu został w szczególności poświęcony losom Desmonda Davida Hume’a, w którego postać wcielił się brytyjsko-peruwiański aktor Henry Ian Cusick. Z fabuły odcinka nie można było się zbyt wiele dowiedzieć o przeszłości Desmonda. Widzowie poznali jedynie, że Desmond jest z pochodzenia Szkotem, że studiował medycynę, że był żołnierzem, który został ze służby wojskowej karnie usunięty i że nie był pasażerem wspomnianego feralnego lotu 815. Widzowie dowiedzieli się też, że na wyspie Desmond znalazł się wskutek katastrofy morskiej podczas regat, w których uczestniczył. Fabuła wspomnianego odcinka ukazuje, że Desmond od trzech lat przebywa już na wyspie, a jego mieszkaniem stało się przez ten czas znajdujące się na niej laboratorium badawcze Inicjatywa DHARMA. Desmond uwierzył też w otrzymaną od kogoś informację, że dokładnie co każde 108 minut musi do komputera wpisać odpowiedni kod, po czym nacisnąć przycisk Enter. Gdyby bowiem któregoś razu Desmond tego nie uczynił, jak we wspomnianym komunikacie mu oznajmiono, wyspa miała eksplodować. I tak Desmond, dokładnie co 108 minut, wpisywał kod, wciskał Enteri za każdym razem był przekonany, że w ten sposób ratuje od katastrofy, jeśli nie cały świat, to przynajmniej wyspę, na której się znalazł on i wiele innych osób.

Jak wiemy trwający od ponad tygodnia Adwent jest czasem, w którym nie tylko wspominamy historyczne oczekiwanie Narodu Wybranego na spełnienie się obietnicy złożonej przez Boga w raju, ale że Adwent ma także inne wymiary. Po pierwsze, wymiar teraźniejszy, który odnosi się do naszego tu i teraz przygotowywania się na obchody pamiątki Bożego Narodzenia. I po drugie, wymiar eschatologiczny, tzn. przeżywanie tajemnic adwentowych ma nam przypomnieć, że wciąż oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa. Ponadto pamiętamy, że wymiar eschatologiczny także ma podwójne znaczenie. Jednostkowe, gdyż przypomina, że śmierć danego człowieka będzie dla niego momentem osobistego spotkania się z Bogiem twarzą w twarz, czyli końcem osobistego adwentu. I znaczenie społeczne, gdyż przypomina, że cała ludzkość oczekuje jeszcze na powtórne przyjście Pana, które nastąpi przy końcu dziejów.

Wszystkie wspomniane wyżej wymiary i znaczenia Adwentu mają jeden wspólny mianownik. Mianowicie, czas Adwentu wymaga od nas duchowego przygotowania. Jeśli bowiem odpowiedniego duchowego przygotowania nam zabraknie, to rozminiemy się z przychodzącym Jezusem i to zarówno podczas najbliższego Bożego Narodzenia, jak i kiedyś w momencie naszej śmierci oraz na końcu czasów. Właśnie m.in. dlatego w dzisiejszej Ewangelii słyszymy przejmujące zawołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”. Jak odpowiedzieć na te słowa?

4 grudnia 2016 r. w trakcie modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek zwrócił uwagę, że odpowiadamy na wezwanie do tego, aby przygotować drogę Panu i prostować dla Niego ścieżki, wówczas, „kiedy dokonujemy rachunku sumienia, gdy badamy nasze postępowanie, by usunąć grzeszne postawy, które nie pochodzą od Boga: sukces za wszelką cenę, władza kosztem najsłabszych, pragnienie bogactwa, przyjemności za wszelką cenę”.

I w świetle powyższych słów Ojca Świętego, a także przywołanej nieco wyżej historii jednego z bohaterów serialu Lost: Zagubieni, można powiedzieć tak: Jeśli nie chcesz rozminąć się przychodzącym do Ciebie Panem i chcesz przyczynić się jednocześnie do tego, aby świat wokół Ciebie stał się lepszy, rób codziennie rachunek sumienia, gdyż jest to swego rodzaju Enter, który wciskasz w swoim sercu.

ks. Zdzisław Kieliszek