Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Gospodarczej
ul. M. Oczapowskiego 4/200-201
10-719 Olsztyn
Kierownik Katedry - prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. (pok. 201)
kisiel@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr Aneta Maciejewska (pok. 200)
czynny: poniedziałek-piątek
kpg@uwm.edu.pl
+48 89 523 34 86
+48 89 523 37 37 (faks)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia stacjonarne
Polityka gospodarcza prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
dr Jarosław Nazarczuk
mgr Izabela Rogalska
mgr Marlena Cicha-Nazarczuk
mgr Anna Krajewska
Polityka społeczna dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
dr Marcin Janusz
dr Marek Piotrowski
Międzynarodowe stosunki gospodarcze dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
dr Alina Źróbek-Różańska
mgr Paweł Zasadzki
Gospodarka regionalna dr Magdalena Wojarska
mgr Emil Walendzik
Fundusze i programy Unii Europejskiej dr Magdalena Wojarska
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
mgr Damian Opalach
Ekonomia rynku pracy dr Krzysztof Nyklewicz
dr Marek Piotrowski
mgr Marlena Cicha-Nazarczuk
Społeczna odpowiedzialność biznesu dr Krzysztof Nyklewicz
dr Magdalena Wysocka
Badania operacyjne mgr Grażyna Kowalewska
Technologie informacyjne mgr Grażyna Kowalewska
Polityka naukowo-techniczna dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
mgr Izabela Rogalska
Innowacyjne formy zatrudnienia dr Marek Piotrowski
Etyka w zarządzaniu dr Marcin Janusz
dr Magdalena Wysocka
Ekonomia międzynarodowa dr Izabela Zabielska
Inwestycje zagraniczne dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
mgr Paweł Zasadzki
Regionalne analizy ekonomiczne dr Jarosław Nazarczuk
Instytucje otoczenia biznesu dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
mgr Damian Opalach
Prawne uwarunkowania działalności MSP dr Izabela Zabielska
Nauka o pracy dr Krzysztof Nyklewicz
Ethics in management dr Magdalena Wysocka
dr Krzysztof Nyklewicz
Operational Research mgr Grażyna Kowalewska
Przedmioty do wyboru F2 dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
dr Jarosław Nazarczuk
dr Izabela Zabielska
dr Krzysztof Nyklewicz
Przedmioty do wyboru F3 dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
dr Majka Łojko
dr Izabela Zabielska
dr Alina Źróbek-Różańska
dr Krzysztof Nyklewicz
Zakładanie własnego przedsiębiorstwa (PDW ogólnouczelniany) dr Alina Źróbek-Różańska
Seminaria magisterskie prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM
Seminaria licencjackie/inżynierskie prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
dr Magdalena Wojarska
dr Izabela Zabielska
dr Magdalena Wysocka
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia niestacjonarne
Polityka gospodarcza prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
dr Jarosław Nazarczuk
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
mgr Izabela Rogalska
Polityka społeczna dr Krzysztof Nyklewicz
dr Marek Piotrowski
Międzynarodowe stosunki gospodarcze dr Izabela Zabielska
dr Jarosław Nazarczuk
Gospodarka regionalna dr Magdalena Wojarska
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
mgr Izabela Rogalska
Fundusze i programy Unii Europejskiej dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Ekonomia rynku pracy dr Marek Piotrowski
mgr Marlena Cicha-Nazarczuk
Społeczna odpowiedzialność biznesu dr Krzysztof Nyklewicz
Polityka naukowo-techniczna dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
mgr Izabela Rogalska
Innowacyjne formy zatrudnienia dr Krzysztof Nyklewicz
dr Marek Piotrowski
Badania operacyjne mgr Grażyna Kowalewska
Technologie informacyjne mgr Grażyna Kowalewska
Ekonomia międzynarodowa dr Izabela Zabielska
mgr Izabela Rogalska
Nauka o pracy dr Krzysztof Nyklewicz
Przedmiot do wyboru F2 dr Magdalena Wojarska
dr Krzysztof Nyklewicz
Przedmiot do wyboru F3 dr Majka Łojko
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
dr Jarosław Nazarczuk
dr Marcin Janusz
dr Krzysztof Nyklewicz
Seminaria licencjackie dr Magdalena Wojarska
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Wydział Humanistyczny
Polityka gospodarcza dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM
Międzynarodowe stosunki gospodarcze dr Izabela Zabielska
dr Jarosław Nazarczuk
Konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej dr Jarosław Nazarczuk
Ekonomia dr Majka Łojko
Absolwent na rynku pracy dr Izabela Zabielska
Wydział Teologii
Fundusze i programy Unii Europejskiej dr Joanna Zielińska-Szczepkowska
Analiza demograficzna dr Krzysztof Nyklewicz
Demograficzne aspekty funkcjonowania rodziny dr Krzysztof Nyklewicz
Wydział Nauk Społecznych
Wprowadzenie do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości dr Majka Łojko
Aksjologia pracy socjalnej dr Majka Łojko
Ekonomia dr Majka Łojko
PDW II dr Majka Łojko
Filia UWM w Ełku
Statystyka i demografia dr Marcin Janusz

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2019/20 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. poniedziałek 08:00-10:00 200 +89 523 3486
dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM poniedziałek
środa
08:15-09:45
12:30-14:00
202 +89 523 4531
dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM poniedziałek
piątek
08:15-09:30
14:15-15:15
203 +89 523 4709
dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM wtorek
środa
13:00-14:00
12:30-13:30
106 +89 523 4348
dr Karolina Babuchowska urlop 108 +89 523 4541
dr Marcin Janusz poniedziałek
wtorek
08:30-09:30
11:30-13:00
105 +89 523 4453
dr Majka Łojko czwartek (tydz. I/A)
czwartek (tydz. II/B)
piątek
16:30-18:00
13:30-15:00
13:30-14:30
115 +89 524 6567
dr Jarosław Nazarczuk poniedziałek
wtorek
11:30-13:00
11:00-12:30
204 +89 523 4265
dr Krzysztof Nyklewicz wtorek
czwartek
10:30-11:30
10:00-11:00
104 +89 523 4291
dr Marek Piotrowski poniedziałek 10:00-12:00 111 +89 523 3906
dr Magdalena Wojarska poniedziałek
piątek
(w term. zjazdów III lic. ek.)
11:00-13:00
14:00-15:00
205 +89 523 4588
dr Magdalena Wysocka poniedziałek
wtorek
środa
09:00-10:00
09:45-11:00
09:00-10:00
103 +89 523 4219
dr Izabela Zabielska wtorek 09:30-11:30 206 +89 523 4588
dr Joanna Zielińska-Szczepkowska staż naukowy do 4.05.2020 r. 110 +89 523 3398
mgr Marlena Cicha-Nazarczuk poniedziałek
środa
13:15-14:30
11:30-13:00
116 +89 524 6567
mgr Grażyna Kowalewska poniedziałek
wtorek
10:00-11:30
09:30-11:00
106 +89 523 3721
mgr Izabela Rogalska wtorek 08:30-11:30 112 +89 524 6204
mgr Damian Opalach poniedziałek 18:15-19:45 109
mgr Wioletta Wasilewska środa 16:00-17:30 109
mgr Tomasz Wiśniewski poniedziałek 16:00-18:00 109

 

 

Monografie

Autorzy: Jarosław M. Nazarczuk, Stanisław Umiński
ISBN: 978-83-8100-160-1
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2019

Autorzy: Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska, Roman Kisiel
ISBN: 978-83-8100-169-4
Rok wydania: 2018

Autor: Marcin Janusz
ISBN: 978-83-8100-139-7
Rok wydania: 2018

Redakcja: Magdalena Wysocka
ISBN: 978-83-952835-0-5
Rok wydania: 2018

Autorzy: Anna Chmielak, Aneta Ejsmont, Izabela Zabielska
ISBN: 978-83-949219-8-9
Rok wydania: 2018

Autorzy: Wiesława Lizińska, Renata Marks-Bielska, Alina Źróbek-Różańska
ISBN: 978-83-89559-48-7
Rok wydania: 2017

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska, Magdalena Wojarska
ISBN: 978-83-89559-49-4
Rok wydania: 2017

Autorzy: Roman Kisiel, Joanna Zielińska-Szczepkowska, Karolina Józefowicz
ISBN: 978-83-8100-079-6
Rok wydania: 2017

Autorzy: Daria Backer-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko
ISBN: 978-83-65374-32-5
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2017