dr Marek Piotrowski

Dane osobowe

Adres korespondencyjny: Katedra Polityki Gospodarczej, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4/111

Telefon służbowy: +89 523-3906

ORCID ID: 0000-0002-1977-5995

Google Scholar: sra9zusAAAAJ

Wybrane publikacje naukowe z repozytorium: artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach

Notka biograficzna

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Członek Zespołu Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz ośrodkach transferu technologii dwóch uczelni wyższych (UWM w Olsztynie oraz Politechniki Warszawskiej). Realizator projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych (NCN, NCBiR, MNiSW, H2020). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień Ekonomii Rynku Pracy, w tym szczególnie popytu na pracę cudzoziemców w Polsce, migracji zarobkowych Polaków oraz rynku pracy przyszłości.

Uzyskane tytuły/stopnie naukowe/wykształcenie

 

Doktorat

Dyscyplina naukowa

Ekonomia

Miejsce nadania

WNE, UWM w Olsztynie

Rok nadania

2018

Tytuł rozprawy doktorskiej

Uwarunkowania popytu na pracę cudzoziemców w Polsce

Promotor/promotorzy

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM; promotor pomocniczy- dr Krzysztof Nyklewicz

 

Aktywność zawodowa

 

Udział w grantach i projektach badawczych

Tytuł/nazwa

Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3)

Instytucja finansująca

Komisja Europejska (H2020)

Pełniona rola

Wykonawca projektu (Politechnika Warszawska)

 

Tytuł/nazwa

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3

Instytucja finansująca

NCBiR (GOSPOSTRATEG)

Pełniona rola

Specjalista ds. badań i analiz (Politechnika Warszawska)

 

Tytuł/nazwa

„Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” (NERW PW)

Instytucja finansująca

MNiSW

Pełniona rola

Specjalista ds. badań i analiz (Politechnika Warszawska)

 

Tytuł/nazwa

Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej

Instytucja finansująca

NCN

Pełniona rola

Wykonawca grantu (UWM w Olsztynie)

 

Tytuł/nazwa

Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski wschodniej

Instytucja finansująca

NCN

Pełniona rola

Wykonawca grantu (UWM w Olsztynie)

 

Tytuł/nazwa

Regionalny system wspierania innowacji - IV edycja

Instytucja finansująca

POKL

Pełniona rola

Konsultant (UWM w Olsztynie)

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia zawodowe

·      Indywidualna Nagroda III- stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2019.

·      Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 2015.

·      Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, 2014.

 

Członkostwo w organach instytucji, przedsiębiorstw, organizacji

Instytucja

Zespół Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Stanowisko

Członek

Okres pełnienia funkcji

od 2015 r.

 

Historia zatrudnienia

Miejsce

WNE UWM w Olsztynie

Stanowisko

Adiunkt

Okres

od lutego 2014 r.

Zakres obowiązków

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Miejsce

CZIiTT Politechnika Warszawska

Stanowisko

Specjalista ds. badań i analiz

Okres

grudzień 2017- sierpień 2020

Zakres obowiązków

Projektowanie i realizacja badań, realizacja grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Miejsce

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Stanowisko

Specjalista ds. rozwoju międzynarodowego

Okres

wrzesień 2016 - październik 2017

Zakres obowiązków

Opieka nad przedsiębiorstwami dojrzałymi, umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w OPNT.

 

Miejsce

CIiTT UWM w Olsztynie

Stanowisko

Konsultant

Okres

luty 2011- wrzesień 2011

Zakres obowiązków

Konsultant w projekcie „Regionalny System Wspierania Innowacji- IV edycja” (POKL).