Zarządzenie Nr 42/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Szanowni Studenci,

W załączeniu Zarządzenie Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne.