Studenckie koła naukowe

Zmień rozmiar tekstu

Koordynacja działalności kół naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powierzona została Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół Naukowych.

Pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu od roku akademickiego 2012/2013 jest
Pani  dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

Godziny dyżurów: poniedziałek: 14.00-15.00, środa: 10.00-11.00,

w okresie wakacji proszę kontaktować się telefonicznie (523 42 28) lub mailowo (jdr@uwm.edu.pl)

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 354
Tel. 89 523-42-28
E-mail: jdr@uwm.edu.pl

Funkcję Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na Wydziałach pełnią:

1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt - dr inż. Katarzyna Ząbek

2. Wydział Biologii i Biotechnologii - prof. dr hab. Aleksander Świątecki

3. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa - dr hab. inż. Jacek Rapiński

4. Wydział Humanistyczny – dr hab. Sławomir Augusiewicz

5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - dr Arkadiusz Bieniek

6. Wydział Matematyki i Informatyki - dr Halina Tańska

7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej -  dr hab. Zenon Pidsudko

8. Wydział Nauk Ekonomicznych - dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska

9. Wydział Nauk Medycznych – dr Agnieszka Skowrońska

10. Wydział Nauk Społecznych – dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

11. Wydział Nauk Technicznych - dr inż. Jerzy Domański

12. Wydział Nauki o Żywności - dr inż. Aleksander Kubiak

13. Wydział Nauk o Środowisku - dr hab. inż. Urszula Filipkowska

14. Wydział Prawa i Administracji - dr Olga Łachacz

15. Wydział Sztuki - dr Alicja Tupieka-Buszmak

16. Wydział Teologii - ks. dr Karol Jasiński

Strony WWW: