Studenckie koła naukowe


 

Koordynacja działalności kół naukowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powierzona została Pełnomocnikowi Rektora ds. Kół Naukowych.

 

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kół Naukowych jest
Pani  dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

Godziny dyżurów: poniedziałek: 14.00-15.00, środa: 10.00-11.00,

Dyżury będą odbywały się cyklicznie od września

Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 354
Tel. 89 523-42-28
E-mail: jdr@uwm.edu.pl

 


Funkcję Pełnomocników Dziekanów ds. Kół Naukowych na Wydziałach pełnią:
1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt, dr inż. Katarzyna Ząbek - katarzyna.zabek@uwm.edu.pl
2. Wydział Biologii i Biotechnologii,  dr hab. Anna Biedunkiewicz  -     alibi@uwm.edu.pl                  
3. Wydział Geoinżynierii,  dr hab. Urszula Filipkowska, prof. UWM.
4. Wydział Humanistyczny, dr hab. Marek Radoch
5. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, dr hab. Arkadiusz Bieniek - arek.bieniek@uwm.edu.pl
6. Wydział Matematyki i Informatyki, dr Halina Tańska - tanska@uwm.edu.pl.
7. Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  dr hab. Zenon Pidsudko - zenon.pidsudko@uwm.edu.pl
8. Wydział Nauk Ekonomicznych dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - margrzyb@uwm.edu.pl
9. Wydział Lekarski, dr n. med. Katarzyna Jazierska - Woźniak
10. Wydział Nauk Społecznych, dr Izabela Szatrawska                                           
11. Wydział Nauk Technicznych  dr inż. Jerzy Domański - jdom@uwm.edu.pl
12. Wydział Nauki o Żywności,  dr inż. Adam Więk  - adam.wiek@uwm.edu.pl
13. Wydział Prawa i Administracji, dr Olga Łachacz - olga.lachacz@gmail.com
14. Wydział Sztuki, dr hab. Katarzynę Bojaruniec - katarzyna.bojaruniec@uwm.edu.pl
15. Wydział Teologii, ks. dr Zdzisław Kieliszek
16. Szkoła Zdrowia Publicznego, dr Katarzyna Kubiak - katarzyna.kubiak@uwm.edu.pl

Strony WWW: