Uwaga Studenci WBZ!

W związku z rozpoczęciem od 30 marca br. zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych informuję, że wszelkie dane niezbędne do uczestniczenia w takich zajęciach będą przekazywane za pośrednictwem pocztowych kont studenckich w systemie USOS. Jako Prodziekan ds. Kształcenia zobowiązuję wszystkich studentów WBZ do regularnego sprawdzania tych kont oraz uczestniczenia w zajęciach realizowanych w trybie zdalnym.
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM