Ważne dla studenta

Szanowni Studenci,
Uprzejmie informujemy, że Regulamin studiów UWM, Regulamin studiów doktoranckich, Regulamin studiów podyplomowych, Informacje dotyczące opłat za studia, Wzory umów edukacyjnych, Ramowa organizacja roku akademickiego dostępne są pod adresem http://www.uwm.edu.pl/studenci/wazne-dokumenty

Akty prawa wewnętrznego Uczelni (w tym decyzje i zarządzenia Rektora oraz uchwały Senatu) publikowane są na stronie internetowej Uczelni w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) http://bip.uwm.edu.pl/