Samorząd studencki

Skład osobowy RWSS WBZ

w roku akademickim 2018/2019

Imię i Nazwisko

Funkcja

e-mail

Prezydium

Marta Miksa

Przewodniczący

martamiksa96@gmail.com

Olga Mierzejewska

Wiceprzewodniczący

o-mierzejewska@wp.pl

Łukasz Schilke

Wiceprzewodniczący

l.schilke@outlook.com

Krystian Palke

Sekretarz

krystian93p@gmail.com

Agata Pocheć

Członek prezydium

agapoc@gmx.com

Delegat do RUSS

Agata Danilewicz

Delegat do RUSS

agatadanilevic@gmail.com

Starości i wice-starości

Bioinżynieria produkcji żywności

Maciej Ferenc

I BPŻ starosta

hardcooki@gmial.com

Sylwia Mierzejewska

I BPŻ zastępca

sylwia.230@o2.pl

Patrycja Kucińska

II BPŻ starosta

patkkucinska@interia.pl

Angelika Majewska

II BPŻ zastępca

angelka685@wp.pl

Krystian Palke

III BPŻ starosta

krystian93p@gmail.com

Krzysztof Kerbaum

III BPŻ zastępca

kkerbaum@wp.pl

Wojciech Matejczuk

IV BPŻ starosta

wojciech.matejczuk@hotmail.com

Joanna Guźlewska

IV BPŻ zastępca

joannagruzlewskaa@gmail.com

Zootechnika

Aleksandra Gesek

I ZOOT starosta

olagesek@wp.pl

Nikola Hermanowicz

I ZOOT zastępca

nikhermanowicz@gmail.com

Maria Duczyc

II ZOOT starosta

maria.duczyc@gmail.com

Paulina Wójciuk

II ZOOT zastępca

poulawojciuk@wp.pl

Agata Danilewicz

III ZOOT starosta

agatadanilevic@gmail.com

Mateusz Kołakowski

III ZOOT zastępca

kolakowskim6@gmail.com

Arkadiusz Huzarek

IV ZOOT starosta

arek95h@interia.pl

Inga Wiśniewska

IV ZOOT zastępca

jestemsobieinga@gmail.com

II rok MSU s.2

Joanna Magun

II MSU starosta

magun.joanna@gmail.com

Katarzyna Nadolna

II MSU zastępca

kasianadolna20@gmial.com

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Katarzyna Pffefer

I ZwRET starosta

 

Justyna Gasiul

I ZwRET zastęcpa

gasiuljustyna@gmail.com

Magdalena Woźniak

II ZwRET starosta

m.wozniak@wir.pl

Hanna Bartosik

II ZwRET zastępca

haniahaniahani@op.pl

Agata Pocheć

III ZwRET staosta

agapoc@gmx.com

Paula Soja

III ZwRET zastępca

paula.soja97@wp.pl

Członkowie RWSS z biernym prawem wyborczym

Aleksandra Lasota

II ZOOT

aleksandra_lasota@o2.pl

Piotr Marzęcki

II ZwRET

piotr.marzecki95@gmail.com

Anna Bałoniarz

II ZwRET

ania98381@wp.pl

Estera Cegielska

IV ZOOT

estera.cegielska2@gmail.com

Agnieszka Kaca

IV ZOOT

a.kaca@interia.pl

Karolina Osiecka

IV ZOOT

kosiecka95@gmail.com

Przemysław Łożyński

IV ZOOT

przemyslaw.lozynski@gmail.com

Anna Prusaczyk

IV ZOOT

anna.prusaczyk@onet.pl

Yullia Sitchenko

II MSU

UlaReveler@gmail.com