Samorząd studencki

Skład osobowy RWSS WBZ

w roku akademickim 2017/2018