Samorząd studencki

 

                           Skład osobowy RWSS WBZ na rok akademicki 2020/2021 – studia stacjonarne 

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

E-MAIL

PREZYDIUM RWSS

Przewodniczący

Aleksandra Jaworowska

668 357 845

jaworowska.aleksandra@wp.pl

I wiceprzewodniczący

Wojciech Fopp

601 889 542

fopp@o2.pl

II wiceprzewodniczący

Aleksandra Kosmala

510 694 352

akosmalaa1@gmail.com

Delegat do RUSS

Marcin Leliwa

508 251 512

marcin.leliwa@student.uwm.edu.pl

Bioinżynieria Produkcji Żywności

Starosta I BPŻ

Kacper Kufel

664 330 925

161962@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I BPŻ

Karolina Graczyk

514 475 148

graczyk.01@wp.pl

Starosta II BPŻ

Marta Skrobisz

600 145 858

marta.skrobisz19@o2.pl

Wicestarosta II BPŻ

Dorota Szarmach

501 081 059

dorotkasz998@wp.pl

Starosta III BPŻ

Maciej Ferenc

516 663 182

hardcooki@gmial.com

Wicestarosta III BPŻ

Marta Gutkowska

698 906483

gucia226@wp.pl

Rybactwo

Starosta III RYB

Kamil Łabęcki

600 382 479

kamil.labecki99@gmail.com

Wicestarosta III RYB

Kacper Pietrusiewicz

538 306 202

kacper.pietrusiewicz@gmail.com

Starosta I MSU RYB

Dawid Gągała

608 158 114

 

149941@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I MSU RYB

Wojciech Fopp

601 889 542

fopp@o2.pl

Starosta II MSU RYB

Adrian Janczuk

726 641 402

janczukadrian@gmail.com

Wicestarosta II MSU RYB

Szymon Jasiński

726 812 789

szymon.jasinski@student.uwm.edu.pl

 

Zootechnika

Starosta I ZOOT

Agnieszka Kubić

501 380 326

162716@studen.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ZOOT

Anna Ogłęcka

798 935 578

a.oglecka@gmail.com

Starosta II ZOOT

Marcin Leliwa

508 251 512

marcin.lel19@gmail.com

Wicestarosta II ZOOT

Aleksandra Kosmala

510 694 352

akosmalaa1@gmail.com

Starosta III ZOOT

Denis Drozdek

795 569 962

drozdekdenis@gmail.com

Wicestarosta III ZOOT

Julia Hoeft

792977007Julia.hoeft99@gmail.com

Starosta I MSU ZOOT

(Ksztaltowanie jakosci produktów zwierzęcych)

Olga Krawczyk

730 355 268

olgakrawczyk.97@wp.pl

Wicestarosta II MSU ZOOT

(Biotechnologia w hodowli zwierząt)

Aleksandra Kłok

798471709

klokolaxx@gmail.com

Starosta II MSU ZOOT

Agata Danilewicz

781 694 714

agatadanilevic@gmail.com

Wicestarosta II MSU ZOOT

Paulina Kańkowska

784 327 787

paulina.kankowska@wp.pl

Starosta I MSU ZOOT NST

Ewelina Pawłowska

516 380 024

ewelinapaw04@gmail.com

Wicestarosta I MSU ZOOT NST

Klaudia Szczech

797 545 887

k.szczech4@o2.pl

 

Zwierzęta w Rekreacji, Edukacji i Terapii

Starosta I ZwRET

Marta Walasek

535 921 248

 marta.walasek@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ZwRET

Kajetan Konferowicz

785 092 001

 konferowicz.k@gmail.com

Starosta II ZwRET

Aleksandra Jaworowska

668 357 845

 jaworowska.aleksandra@wp.pl

Wicestarosta II ZwRET

Weronika Trojan

601 384 200

 weronika.trojan@vp.pl

Starosta III ZwRET

Jakub Michalak

884 742 212

 jakubm153@wp.pl

Wicestarosta III ZwRET

Justyna Gasiul

535 322 339

 gasiuljustyna@gmail.com

Starosta I MSU ZwRET

Anna Błoniarz

787 207 170

 anna.bloniarz@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I MSU ZwRET

Hanna Bartosik

530 894 968

 haniahaniahani@op.pl

Starosta II MSU ZwRETPaula Soja

727 694 675

 paula.soja97@wp.pl

Wicestarosta II MSU ZwRET

Agata Pazyra

511 013 607

 agata.pazyra@gmail.com