Samorząd studencki

 

                           Skład osobowy RWSS WBZ na rok akademicki 2021/2022 – studia stacjonarne 

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER TELEFONU

E-MAIL

PREZYDIUM RWSS

Przewodniczący

Marcin Leliwa

508 251 512

marcin.leliwa@student.uwm.edu.pl

I wiceprzewodniczący

Aleksandra Jaworowska

668 357 845

jaworowska.aleksandra@wp.pl

II wiceprzewodniczący

Agnieszka Kubić

501 138 326

agnieszka.kubic@student.uwm.edu.pl

Delegat do RUSS

Aleksandra Kosmala

510 694 352

akosmalaa1@gmail.com

Bioinżynieria Produkcji Żywności

Starosta II BPŻ

Kacper Kufel

664 330 925

161962@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta II BPŻ

Karolina Graczyk

514 475 148

graczyk.01@wp.pl

Starosta III  BPŻ

Marta Skrobisz

600 145 858

marta.skrobisz19@o2.pl

Wicestarosta III BPŻ

Dorota Szarmach

501 081 059

dorotkasz998@wp.pl

Starosta IV BPŻ

Maciej Ferenc

516 663 182

hardcooki@gmial.com

Wicestarosta IV  BPŻ

Marta Gutkowska

698 906483

gucia226@wp.pl

Rybactwo

Starosta IV RYB

Kamil Łabęcki

600 382 479

kamil.labecki99@gmail.com

Wicestarosta IV RYB

Kacper Pietrusiewicz

538 306 202

kacper.pietrusiewicz@gmail.com

Starosta II Rok Studia II- stopnia  RYB

Dawid Gągała

608 158 114

149941@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta II Rok Studia II- stopnia  RYB

Wojciech Fopp

601 889 542

fopp@o2.pl

Ichtiologia i  akwakultura
Starosta I IiA
Agnieszka Kołosińska514 445 112agnieszka.kolosinska@student.uwm.edu.pl
Wicestarosta I IiA
Monika Zelwer519 560 025monika.zelwer@student.uwm.edu.pl

 

Zootechnika

Starosta I ZOOT

Julia Zakrzewska

698 950 587

163076@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I ZOOT

Maja Kamińska

666 074 160

majaa.kaminskaa@gmail.com

Starosta II ZOOT

Agnieszka Kubić

501 380 326

agnieszka.kubic@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta II ZOOT

Małgorzata Modliborska

668 260 703

gosia.132001@gmail.com

Starosta III  ZOOT

Marcin Leliwa

508 251 512

marcin.lel19@gmail.com

Wicestarosta III  ZOOT

Aleksandra Kosmala

510 694 352

akosmalaa1@gmail.com

Starosta IV ZOOT

Denis Drozdek

795 569 962

drozdekdenis@gmail.com

Wicestarosta IV  ZOOT

Julia Hoeft

792 977 007Julia.hoeft99@gmail.com

Starosta II Rok Studia II- stopnia  ZOOT

(Ksztaltowanie jakosci produktów zwierzęcych)

Olga Krawczyk

730 355 268

olgakrawczyk.97@wp.pl

Wicestarosta II Rok StudiaII- stopnia  ZOOT

(Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe)

 Alicja Olewniczak 794 290 913 alicja.olewniczak.gmail.com

Wicestarosta II Rok StudiaII- stopnia  ZOOT

(Biotechnologia w hodowli zwierząt)

Aleksandra Kłok

798 471 709

klokolaxx@gmail.com

Starosta I Rok ZOOT NST

Ewelina Pawłowska

516 380 024

ewelinapaw04@gmail.com

Wicestarosta I Rok Studia II- stopnia  ZOOT NST

Klaudia Szczech

797 545 887

k.szczech4@o2.pl

 

Zwierzęta w Rekreacji, Edukacji i Terapii

Starosta I Rok ZREiT

Michalina Krysińska

726 781 586

michalina.krysinska@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I Rok ZREiT

Mateusz Gołaś

511546 013

mateusz0114@interia.pl

Starosta II Rok ZREiT

Marta Walasek

535 921 248

 marta.walasek@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta II Rok ZREiT

Kajetan Konferowicz

785 092 001

 konferowicz.k@gmail.com

Starosta III Rok ZREiT

Aleksandra Jaworowska

668 357 845

 jaworowska.aleksandra@wp.pl

Wicestarosta III Rok ZREiT

Weronika Trojan

601 384 200

 weronika.trojan@vp.pl

Starosta I Rok studia II- stopnia ZREiT

Aleksandra Pawłowska

500 485 780

 aleksandra.pawlowska.1@uwm.edu.pl

Wicestarosta I Rok studia II- stopnia ZREiT

Justyna Gasiul

535 322 339

 gasiuljustyna@gmail.com

Starosta II Rok studia II- stopnia ZREiT

Anna Błoniarz

787 207 170

 anna.bloniarz@student.uwm.edu.pl

Wicestarosta I Rok studia II- stopnia ZREiT

Hanna Bartosik

530 894 968

 haniahaniahani@op.pl