Opiekunowie lat

2017/2018

STUDIA STACJONARNE

 

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

I

dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

Higieny Zwierząt i Środowiska

(89) 523 41 90

II

dr hab. Anna Dziekońska

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 66

 III

dr inż. Rafał Winarski

Towaroznawstwa i Przetwórstwa 
Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 59 

Kierunek: Zootechnika

I

dr inż. Aleksandra Orzołek

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 33 93

II

dr wet. Magdalena Koziorowska-Gilun

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 41 98

III

 dr inż. Łukasz Zasiadczyk

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 82

I drugiego 
stopnia

dr inż. Maja Fijałkowska

Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

(89) 523 37 25 

 II drugiego stopniadr inż. Aleksandra Drażbo Drobiarstwa(89) 523 37 90 

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 I

 dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

 Higieny Zwierząt i Środowiska

 (89) 523 41 90

II

 dr inż. Janusz Strychalski

Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

(89) 523 44 42