Opiekunowie lat

2020/2021

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności (SS)

I

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

II

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

III

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa

(89) 523 33 79

 IV

dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM

Higieny Zwierząt i Środowiska

(89) 523 41 90

KIERUNEK: Rybactwo (SS)

 IIIdr hab. inż. Katarzyna Mierzejewska Katedra Ichtiologii i Akwakultury
(89) 523 47 90 
IVdr hab. Piotr Gomułka, prof. UWMKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 523 45 92

I drugiego 
stopnia

 dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWMKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 523 38 73 

I/II drugiego stopnia

dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWMKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 523 38 73

Kierunek: Zootechnika (SS i SN)

I

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej  

(89) 523 49 26

II

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

(89) 523 38 43

III

dr inż. Monika Sobczuk-Szul

Hodowli Bydla i Oceny Mleka

(89) 523 44 34

IV

dr inż. Aleksandra Orzołek

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 33 93

II drugiego 
stopnia

 dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 66

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (SS)

I

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

 II

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska 

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

III

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek 

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa 

(89) 523 33 79 

IV

 dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

 Higieny Zwierząt i Środowiska

 (89) 523 41 90