Opiekunowie lat

2017/2018

STUDIA STACJONARNE

 

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

I

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa

(89) 523 33 79

II

dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

Higieny Zwierząt i Środowiska

(89) 523 41 90

 III

dr hab. Anna Dziekońska

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 66

Kierunek: Zootechnika

I

dr inż. Monika Sobczuk-Szul

Hodowli Bydla i Oceny Mleka

(89) 523 44 34

II

dr inż. Aleksandra Orzołek

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 33 93

III

 dr hab. Anna Dziekońska

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 66

I drugiego 
stopnia

 dr inż. Łukasz Zasiadczyk

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 523 42 82

 II drugiego stopniadr inż. Maja FijałkowskaŻywienia Zwierząt i Paszoznawstwa(89) 523 37 25  

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 I

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek 

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa

(89) 523 33 79

II

dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

 Higieny Zwierząt i Środowiska

 (89) 523 41 90

III

 dr inż. Janusz Strychalski

Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

(89) 523 44 42