Opiekunowie lat

2021/2022

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności (SS)

III

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

IV

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

KIERUNEK: Ichtiologia i akwakultura (SS)

II

dr inż. Katarzyna TargońskaKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 524 56 02

Kierunek: Zootechnika (SS i SN)

I

 
  

II

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

 (89) 523 37 90

III

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 

(89) 523 49 26

IV

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

(89) 523 38 43

II drugiego 
stopnia

dr inż. Monika Sobczuk-SzulHodowli Bydla i Oceny Mleka(89) 523 44 34

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (SS)

I

 

 

 

II

dr inż. Magdalena Łuczyńska

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

(89) 523 48 19

III

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

 I drugiego 
stopnia

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska 

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

II drugiego 
stopnia

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek 

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa 

(89) 523 33 79