Opiekunowie lat

2021/2022

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Rok

Nazwisko opiekuna roku

Katedra

telefon

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności (SS)

II

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

III

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

IV

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa

(89) 523 33 79

KIERUNEK: Rybactwo (SS)

 IVdr hab. inż. Katarzyna Mierzejewska Katedra Ichtiologii i Akwakultury

(89) 523 47 90

I drugiego 
stopnia
dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWMKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 523 45 92
KIERUNEK: Ichtiologia i akwakultura (SS)

I

dr inż. Katarzyna TargońskaKatedra Ichtiologii i Akwakultury(89) 524 56 02

Kierunek: Zootechnika (SS i SN)

I

Katedra Drobiarstwa i Pszczelnictwa

 (89) 523 37 90

II

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej 

(89) 523 49 26

III

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

(89) 523 38 43

IV

dr inż. Monika Sobczuk-SzulHodowli Bydla i Oceny Mleka(89) 523 44 34

II drugiego 
stopnia

 dr inż. Aleksandra Orzołek

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt(89) 523 33 93

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii (SS)

I

dr inż. Magdalena Łuczyńska

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

(89) 523 48 19

II

dr hab. Marek Lecewicz, prof. UWM

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

(89) 524 55 72

 III

dr hab. inż. Katarzyna Śmiecińska 

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

(89) 523 32 28

I drugiego 
stopnia

dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek 

Żywienia Zwierząt i Paszoznastwa 

(89) 523 33 79 

II drugiego 
stopnia

 dr hab. inż. Tomasz Mituniewicz

Higieny Zwierząt i Środowiska

(89) 523 41 90