Ogólnopolska Konferencja pt. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej"

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa organizuje Ogólnopolską Konferencję pt. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej", która odbędzie się dnia 24 listopada br. w Centrum Konferencyjnym. Bliższe informacje wkrótce.
Konferencja dofinansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.