Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Animal Genetics and Genomics”

2-4 lipca 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Animal Genetics and Genomics”. Organizatorami konferencji są Katedra Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Konferencja obejmuje wszystkie działy genetyki i genomiki zwierząt, chcemy jednak w ostatnim dniu zorganizować specjalne forum: „Nauka wobec praktycznej hodowli”, koncentrując się na selekcji genomowej bydła. Tematyka wykładów została tak dobrana aby zaprezentować zarówno stan obecny jak i konieczność rozwoju tej rewolucyjnej metody hodowlanej.

Ze względu na uniwersalny charakter badań genetycznych. zachęcamy zainteresowanych pracowników UWM do wzięcia udziału w konferencji. Udało nam się zaprosić wykładowców z Niemiec, Francji, Rosji, Indii a także wybitne indywidualności z Polski. Liczymy także na udział hodowców, szczególnie z ośrodków hodowli zarodowej i hodowców indywidualnych. Mamy nadzieję na ożywioną i konstruktywną dyskusję.

 

Pełny program oraz rejestracja on-line na stronie:

www.uwm.edu.pl/genomika2018/