ERASMUS+

STUDENCIE!

 

Jeśli chciałbyś studiować za granicą weź udział
w rekrutacji na wyjazdy na studia w roku 2018/2019
w ramach programu Erasmus+.

 

Termin zgłoszenia chęci wyjazdu upływa 10 marca!!!

 

W celu uzyskania wszelkich informacji zgłoś się do Koordynatora Wydziałowego –
dr hab. Doroty Witkowskiej, prof. UWM (pok. 102).