PRACA DYPLOMOWA

Przygotowanie pracy dyplomowej jest jednym z ważniejszych zadań studiów. To równoczesne podsumowanie kilkuletniej nauki, zdobytej wiedzy, nabytych umiejętności, kompetencji oraz początek nowego etapu życia absolwenta. Ważne jest związane z tym upowszechnianie postaw odpowiedzialnooeci za planowanie własnej drogi rozwoju zawodowego. Innowacyjne studia nie tylko uczą, ale także umożliwiają rozpoczęcie samodzielnej działalności zawodowej. Celem semianarium dyplomowego jest przygotowanie pracy dyplomowej, innowacyjnym założeniem jest zaś to, że umożliwi ona stworzenie zespołu oraz wspólne przygotowanie projektu (pomysł, cele, podział zadań, metody i narzędzia działania, realizacja, wyniki). Może to być nowatorski projekt gotowej usługi, produktu, strategii, której podstawą będzie samodzielna analiza rynku, powiązana z działalnooecią firmy, instytucji lub organizacji, zainteresowanych wykorzystaniem wyników pracy.
Zespołowy projekt dyplomowy może być zarówno wynikiem inicjatywy i kreatywności studentów, jak również może powstać w czasie praktyk i współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami lub organizacjami. Po jego ocenie i obronie, a następnie po znalezieniu źródeł finansowania można spróbować zrealizować wspólny pomysł. Zamiast zaczynać od zera po studiach, można stworzyć firmę ze znajomymi ze swojego roku i realizować własny, oryginalny projekt. Może to gotowy pomysł na start w dorosłe życie.

Pomysł na pracę dyplomową w formie zespołowego projektu jest jednym z rozwiązań, za które w konkursie "Studia z Przyszłością" Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżniła kierunek Analiza i kreowanie trendów Nadzwyczajnym Laurem Innowacji.

Program „Studia z Przyszłością” wyróżnia nowoczesne kierunki studiów, charakteryzujące się jakością programu kształcenia i skutecznością edukacji. Konkurs – według jego organizatorów – promuje najbardziej innowacyjne, oryginalne i wartościowe merytorycznie pomysły na kształcenie studentów.  „Znak Jakości Studia z Przyszłością otrzymają kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji".