Instytut filozofii uwm w olsztynie

ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel./faks 89 523 34 89
tel. 89 524 63 98
e-mail: trendy@uwm.edu.pl

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie odpowiada za promocję kierunku, organizację zajęć dydaktycznych oraz bieżącą administrację.