STRONA ARCHIWALNA
Aktualna strona internetowa „Prac Językoznawczych” znajduje się pod adresem:
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pj

BIEŻĄCY NUMER

ARCHIWUM

Dostęp do publikacji

Dostęp do wydania elektronicznego czasopisma jest otwarty (open access). Nie wymaga opłat, konieczności logowania się czy podawania danych osobowych. Każdy człowiek, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, narodowości, wiary czy poglądów politycznych może czytać artykuły zamieszczane w „Pracach Językoznawczych”, pobierać wersje tekstów w postaci plików PDF, tożsamych z wersją drukowaną, oraz zgłaszać do publikacji teksty swojego autorstwa, dotyczące problematyki językoznawczej i spełniające redakcyjne wymogi merytoryczne i edycyjne oraz akademickie standardy etyczne obowiązujące w nauce.
Autorzy tekstów mogą zamieszczać pliki PDF ze swoimi tekstami lub całością numeru czasopisma w naukowych portalach internetowych z wskazaniem źródła tekstu. Liczba plików PDF do wykorzystania jest nieograniczona. Zabronione jest komercyjne użycie tekstów i czerpanie z nich korzyści materialnych. Redakcja ma prawo do zamieszczania w wydaniu drukowanym i elektronicznym otrzymanych tekstów oraz upowszechniania ich całości oraz abstraktów i słów kluczowych na stronie czasopisma, platformie wydawniczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w wydaniach drukowanych oraz internetowych bazach naukowych.

Prace Językoznawcze ISSN 1509-5304 Copyright © 2021

@
ENG  GER  RUS