Prace Językoznawcze ISSN 1509-5304 Copyright © 2021

@
POL  GER  RUS