Prace Językoznawcze ISSN 1509-5304 Copyright © 2020

@
POL  GER  RUS