Ogłoszenia

LOGOPEDIA  - harmonogram e-sesji egzaminacyjnej, semestr letni, rok akad. 2019/2020

egzaminy_logopedia_lato_2019-20.docx

FILOLOGIA POLSKA - harmonogram e-sesji egzaminacyjnej, semestr letni, rok akad. 2019/2020

egzaminy_fp_lato_19-20.doc

Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej
Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk
I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna
II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)
wiedza o kulturze - praktyka zawodowa
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj:
http://www.uwm.edu.pl/human/okm/index.php/ogloszenia/541
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z praktykami można zwracać się do p. Natalii Janke dostępnej pod numerem telefonu 895246558.


UWAGA STUDENCI

W Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.


UWAGA STUDENCI

Informacje dotyczące procedury dyplomowania w roku akademickim 2019/20 dostępne są tutaj.


Uwaga! Studenci wszystkich roczników filologii polskiej i logopedii
W związku decyzją nr 47/2020 Rektora  UWM w Olsztynie dotyczącą zmian w ramowej organizacji roku akademickiego informujemy, że władze naszego wydziału nie przewidują wydłużenia czasu odbywania zajęć dydaktycznych. Zakończą się one 14 czerwca, a od 15 do 28 trwać będzie sesja egzaminacyjna. Możliwe jest wskazane w rozporządzeniu przedłużenie rozliczenia praktyk do 30 września. Prosimy również o zapoznanie się z zarządzeniem nr 44, które reguluje zasady zdalnej  organizacji zaliczeń i egzaminów, a także określa reguły zdalnego odbywania egzaminów dyplomowych. Według prodziekan dr R. Rozbickiej nie ma na razie podstawy prawnej do określenia w sposób szczegółowy procedury dyplomowania, ale trzeba zakładać, że prace powinny być dodane do Archiwum Prac Dyplomowych najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku

DECYZJA Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku


Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora


Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii

Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzanie Państwa maili w domenie UWM oraz dołączanie do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów w Microsoft Teams. Wykładowcy z poszczególnych przedmiotów prześlą Państwu szczegóły w odrębnych mailach. Oficjalnie tryb pracy zdalnej zaczyna się 30 III, prosimy więc o cierpliwość, co do otrzymania informacji odnośnie do wszystkich przedmiotów.

Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

Kontakt z sekretariatem będzie możliwy za pośrednictwem adresu mailowego filpol.human@uwm.edu.pl lub pod numerem telefonu 89 524 63 61.


Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl


 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl