Ogłoszenia

UWAGA STUDENCI II rokU I stopnia logopedii

Wykład z retoryki z dr hab. Iwoną Maciejewską, prof. UWM, 1 kwietnia odbędzie się w godzinach 10-11.30.


UWAGA STUDENCI I rokU I stopnia filologii polskiej

Ćwiczenia z literatury epok dawnych z dr hab. Iwoną Maciejewską, prof. UWM, zostają przeniesione z wtorku na czwartek i będą odbywać się w godzinach 9.00-10.30.


UWAGA STUDENCI I ROKU I STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ

Ćwiczenia z pedagogiki z dr A. Jarząbek zostają przeniesione z godz. 8:00 na godz. 11:30. Dzień tygodnia bez zmian tj. czwartek.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII

Zdalne zajęcia z technologii informacyjnych w humanistyce z mgr S. Kowalczyk zostają na stałe przeniesione z godz. 16:45 na 11:30 (odbywają się co środę).


UWAGA studenCI II roku II st. filologii polskiej

Zajęcia z eseistyki literacko-filozoficznej z dn. 25.03. z mgr S. Kowalczyk zostaną odrobione w najbliższą środę o godz. 13:15 (1.04.) za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Kolejne zajęcia odbędą się już zgodnie z planem 8.04.


UWAGA STUDENCI II roku II LOGOPEDII

Odpracowanie zajęć z remanentów logopedycznych z mgr D. Modzelewską odbędzie się 8 kwietnia w godz. 15.00-18.15.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII
Ćwiczenia z dyslalii z mgr B. Mikitiuk zostają przeniesione z 30 marca na 2 kwietnia, godz. 8.00-11.15.


Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora


Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii

Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzanie Państwa maili w domenie UWM oraz dołączanie do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów w Microsoft Teams. Wykładowcy z poszczególnych przedmiotów prześlą Państwu szczegóły w odrębnych mailach. Oficjalnie tryb pracy zdalnej zaczyna się 30 III, prosimy więc o cierpliwość, co do otrzymania informacji odnośnie do wszystkich przedmiotów.

Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

Kontakt z sekretariatem będzie możliwy za pośrednictwem adresu mailowego filpol.human@uwm.edu.pl lub pod numerem telefonu 89 524 63 61.


Harmonogram wykładów ogólnowydziałowych - przedmiotów do wyboru

Wykłady ogólnowydziałowe sem. letni 2019-20-1.pdf

Harmonogram wykładów monograficznych

Wykłady monograficzne sem. letni 2019-2020.pdf

Zasady realizacji przedmiotów do wyboru (w-f, język obcy, przedmiot ogólnouczelniany) dostępne są na stronie internetowej Uczelni, w zakładce: studenci/zapisy na przedmioty do wyboru, pod adresem:

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru


harmonogram przedmiotów ogólnouczelnianYCH

Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych -~.pdf

Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl


 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl