Ogłoszenia

UWAGA!

20 lutego konsultacje prof. J. Chłosty-Zielonki zostają odwołane.


UWAGA!

19 lutego konsultacje dr hab. E. Szczepkowskiej zostają odwołane.


UWAGA STUDENCI II roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ!
19 lutego ćwiczenia z eseistyki literackiej i filozoficznej z mgr A. Piekarską zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.


UWAGA STUDENCI LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ!
19 lutego zajęcia i konsultacje dr I. Matusiak-Kempy zostają odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi w późniejszym terminie.


UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ oraz LOGOPEDII
W dniach 18-19.02. br. zajęcia i konsultacje prof. B. Tarnowskiej zostają odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi w późniejszym terminie.


UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ
W dniach: 18-20.02 zajęcia z dr hab. R. Makarewicz zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.


UWAGA!
W dniach14-22.02 konsultacje dr hab. R. Makarewicz zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.


Uwaga! Studenci I roku logopedii, st. II stopnia!
Zapisy na moduły (1. logopedia edukacyjna i artystyczna; 2. logopedia kliniczna) odbędą się w poniedziałek 18.02 w godz. 14.30-15.00 oraz we wtorek 19.02 w godz. 10-11 w s. 360 u opiekuna roku dr Moniki Czerepowickiej. Przed zapisem prosimy zapoznać się z wykazem przedmiotów na modułach: http://uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=2100&Itemid=117
W kolejności zapisu bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w I semestrze.

UWAGA!

We wtorek 19.02 zostają odwołane konsultacje dr K. Bialik.


UWAGA STUDENCI LOGOPEDII

We wtorek 19.02 zostają odwołane zajęcia dr K. Bialik. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony w późniejszym terminie.


UWAGA!!!

Do 1 marca plany zajęć dydaktycznych mogą ulegać modyfikacji. Do tego czasu należy na bieżąco sprawdzać plan zajęć na stronie internetowej Instytutu Polonistyki i Logopedii.


Harmonogram realizacji wykładów monograficznych w semestrze letnim 2018/19

Wyk mon letni 2018-19.doc

Harmonogram realizacji wykładów ogólnowydziałowych w semestrze letnim 2018/19

Wyk ogól letni 2018-19.doc

Harmonogram realizacji przedmiotów prowadzonych w ramach modułu ogólnouczelnianego, w roku akademickim 2018/2019 - semestr letni

Zasady realizacji przedmiotów oraz harmonogramy realizacji zajęć dostępne są ponadto na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci - Zapisy na przedmioty do wyboru. (www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru)

Harmonogram realizacji modułu ogólnouczelnianego

UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII

Egzamin poprawkowy z pedagogiki specjalnej z prof. M. Zaorską zaplanowany na 13 lutego odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Żołnierskiej (spotkanie przy portierni o godz. 9.00).


Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji egzaminacyjnej, semestr zimowy, rok akakdemicki 2018/2019

UWAGA STUDENCI

Zachęcamy do wypełniania ankiet dotyczących jakości realizowanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019

- semestr zimowy: 28.01. - 28.02.2019
- semestr letni: 11.06. - 23.09.2019.


Spotkania Naukowego Koła Językoznawców zaplanowane są na wtorki o godz. 15.00 w sali 266.


 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl