Ogłoszenia

UWAGA STUDENCI III roku LOGOPEDII!
18 grudnia ćwiczenia z surdologopedii z Panią mgr A. Maculewicz zostają odwołane. Termin odpracowania będzie ustalony z wykładowcą.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII!
Odpracowanie ćwiczeń z funkcjonalnego opisu języka polskiego z Panią dr I. Matusiak-Kempą odbędzie się 26 stycznia, godz. 13.15-16.30, sala nr 104.


UWAGA!

19 grudnia konsultacje Pani dr M. Osowickiej-Kondratowicz zostają odwołane.


UWAGA STUDENCI!

15 grudnia zajęcia i konsultacje Pana Prof. Z. Chojnowskiego zostają odwołane.


UWAGA!
18 grudnia konsultacje Pani dr K. Bialik zostają odwołane.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ
Odpracowanie ćwiczeń z GRAMATYKI OPISOWEJ z Panią dr I. Matusiak-Kempą odbędzie się 10 stycznia w godz. 11.30-14.00 w sali nr 104  Biblioteki Uniwersyteckiej.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII
W czwartek 21 grudnia nie odbędą się ćwiczenia z anatomii i fizjologii narządów mowy.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia filologii polskiej!
Ćwiczenia z GRAMATYKI OPISOWEJ WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO z Panią prof. I. Kosek zaplanowane na 13 grudnia, godz. 13.15 zostają przełożone na 20 grudnia, godz. 9.45, sala nr 240.


UWAGA!
Konsultacje Pani mgr M. Stępień zaplanowane na 2 stycznia zostają przeniesione na 9 stycznia, godz. 13.30-16.30.


Uprzejmie informujemy, iż działając na podstawie zapisu §3 ust.5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki ustalił w dniu 2 stycznia 2018 r. (wtorek) do godz. 13oo godziny rektorskie.


UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ (I ROK II STOPNIA)!
W najbliższy wtorek (12 grudnia) zajęcia i konsultacje Pani mgr Katarzyny Witkowskiej zostają odwołane. Odpracowanie ćwiczeń z elementów kultury języka odbędzie się 19 grudnia (godz. 16:45, s. 131A).

UWAGA STUDENCI II roku LOGOPEDII
Ćwiczenia z dyslalii z Panią mgr B. Mikitiuk odbędą się dla dwóch grup w dniach:
18 XII, godz. 8.00, Aula Dietrichów
21 XII, godz. 8.00, Aula Teatralna.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII - grupa 1

Ćwiczenia z pedagogiki dla grupy 1 zaplanowane na 7 grudnia a przeniesione na 12 grudnia, godz. 11.30, sala nr 103 zostają odwołane.
Zajęcia te odbędą się 19 grudnia, godz. 11.30, sala nr 103.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII!!!
Wykład z podstaw audiologii będzie realizowany z Panią prof. M. Hortis-Dzierzbicką w terminach: 8.11; 22.11; 6.12, godz.18.30-20.00, aula nr 30. Pozostałe daty spotkań będą ustalone przez wykładowcę.


WYKAZ PRZEDMIOTÓW JEDNORAZOWYCH

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH

STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

20.11.2017, godz. 8.00-9.30, aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

20.11.2017 godz.. 9.45-11.15, Aula Dietrichów

Etykieta

STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII

20.10.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ

1.12.2017, godz.. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

15.12.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

SZKOLENIE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

9.11.2017, godz. 11:30-14:45, Aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

23.11.2017, godz. 15:00-18:15, Aula Dietrichów

ERGONOMIA

STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

18.12.2017, godz. 9.45-11.15, aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

18.12.2017 godz.. 11.30-13.00, Aula Dietrichów


 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl