Ogłoszenia

UWAGA STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ - specjalność nauczycielska

Zajęcia z dr Aliną Jarząbek (pedagogika ogólna, pedagogika konwersatorium) w dniach 22.10.2020 r. oraz 29.10.2020 r. zostają odwołane.

Ćwiczenia oraz wykłady zostaną odrobione w terminie późniejszym.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ na KIERUNKACH: FILOLOGIA POLSKA oraz LOGOPEDIA

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia na kierunkach: filologia polska oraz logopedia będą odbywały się w systemie hybrydowym. W załączniku opublikowano szczegółowy wykaz i terminarz zajęć realizowanych tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym z podziałem na rok i stopień studiów. Zajęcia nie uwzględnione w tym wykazie będą odbywały się zdalnie.

Przypominamy, że rok akademicki dla drugich i trzecich roczników studiów I i II stopnia na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 5 X 2020 roku, dla pierwszego rocznika I i II stopnia studiów na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 19 X 2020.

Szczegółowe plany zajęć zostaną opublikowane 25 września.

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminach zajęć. Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji ŻAK - www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego, który będzie udostępniony od 24 września 2020 r.

plan filologia polska.docx

plan logopedia.docx

UWAGA studenci I roku I stopnia i I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ!

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć w pierwszych dwóch tygodniach zostaną wysłane Państwu na Państwa maile.


Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych, języków obcych oraz wychowania fizycznego w sem. zimowym roku akademickiego 2020-21

Lektoraty 2020-21 sem. zim..pdf

Uwaga! Przyszli i obecni studenci filologii polskiej i logopedii:

Szanowni Państwo,

mamy nadzieję, że cieszycie się Państwo jeszcze urokami wakacji. My się cieszymy na spotkanie z Państwem, choć niestety, będzie ono miało inny charakter niż zwykle.

Chcemy się podzielić kilkoma ważnymi informacjami organizacyjnymi:

1)     Rok akademicki dla drugich i trzecich roczników studiów I i II stopnia na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 5 X 2020 roku, dla pierwszego rocznika I i II stopnia studiów na filologii polskiej i logopedii zaczyna się 19 X 2020.

2)     Pierwszy rok studiów I i II stopnia zaczyna zajęcia później (ze względu na dodatkowy termin drugiego naboru na UWM, w ciągu semestru te dwa tygodnie zostaną „odrobione”). Chcielibyśmy zaprosić Państwa z pierwszych roczników początkowo na zajęcia na uczelnię, później spotkania będą się odbywały za pośrednictwem Internetu. Szczegółowe dane prześlemy Państwu niedługo. W czasie zaplanowanych zajęć będzie możliwość skorzystania z noclegów w akademikach.

3)     Drugie i trzecie roczniki studiów I i II stopnia będą odbywały zajęcia w tym semestrze za pośrednictwem Internetu (o ile, rzecz jasna, sytuacja i zarządzenia rektorskie się nie zmienią), z wyjątkiem dotyczącym III roku filologii polskiej, tzn. dydaktyki języka polskiego (dla zakresu studiów nauczanie języka polskiego) i animacji kultury (wiedza o kulturze) – przedmiotów zaplanowanych w wybrane czwartki, począwszy od 22 X.

4)     Planujemy na początku października spotkania za pośrednictwem MS Teams z drugimi i trzecimi rocznikami filologii polskiej i logopedii. Chcemy Państwa przywitać w nowym roku akademickim, omówić kwestie organizacyjne i odpowiedzieć na ewentualne pytania. Szczegółowe terminy zostaną niedługo podane na stronie Katedr i FB.

5)     Plan zajęć będzie miał postać analogiczną do tego z czasów przed pandemią, jedyną różnicą jest miejsce ich realizacji.

6)     Prosimy o sprawdzanie Państwa kont mailowych w domenie uwm i zaglądanie na stronę filologii polskiej i logopedii UWM: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/, w dziale „Ogłoszenia” znajdziecie Państwo aktualności. W niedalekiej przyszłości pojawią się też na stronie plany studiów.

Mamy nadzieję, że sytuacja poprawi się na tyle, że w semestrze letnim zajęcia będą się mogły odbywać już na Wydziale, bez pośrednictwa Internetu. Obecnie jednak trudno to przewidzieć.


Komunikat

Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele Akademiccy, Studenci i Doktoranci,

biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną oraz możliwość jej dynamicznych zmian w najbliższych miesiącach, uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym i mieszanym.

Całkowicie zdalnie realizowane będą wykłady, seminaria, proseminaria oraz wszystkie te zajęcia, których realizacja nie będzie wymagała bezpośredniego spotkania, wykorzystania laboratoriów, urządzeń i aparatury dydaktycznej, pomiarowej lub eksperymentalnej, obecności w placówkach medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych itp.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym (część teoretyczna online oraz część praktyczna w siedzibie uczelni lub placówkach). Zajęcia te będą blokowane i realizowane rotacyjnie, w możliwie jak najkrótszym okresie. Harmonogram realizacji zajęć praktycznych na cały semestr zimowy dla poszczególnych kierunków i roczników studiów zostanie podany w terminie do 21 września 2020 roku.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie uczelni będą mogli skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich na czas realizacji zajęć.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie określony na miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Pragnę także poinformować Państwa, że ramowa organizacja roku akademickiego 2020/2021, określona w Decyzji Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku nie ulega zmianie.

Biorąc pod uwagę wspomnianą dynamikę sytuacji epidemicznej, należy także brać pod uwagę możliwość zmian w trybie realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. Informacje w tym zakresie będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM


LOGOPEDIA  - harmonogram e-sesji egzaminacyjnej, semestr letni, rok akad. 2019/2020

egzaminy_logopedia_lato_2019-20.docx

FILOLOGIA POLSKA - harmonogram e-sesji egzaminacyjnej, semestr letni, rok akad. 2019/2020

egzaminy_fp_lato_19-20.doc

Uwaga! Studenci I oraz II roku filologii polskiej
Przypominamy o obowiązku odbycia praktyk
I rok - praktyka psychologiczno-pedagogiczna
II rok - specjalność nauczycielska - praktyka przedmiotowa-metodyczna (wrzesień)
wiedza o kulturze - praktyka zawodowa
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyki znajdują się tutaj:
http://wh.uwm.edu.pl/wowd
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z praktykami można zwracać się do p. Natalii Janke dostępnej pod numerem telefonu 895246558.


UWAGA STUDENCI

W Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Badanie przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.


UWAGA STUDENCI

Informacje dotyczące procedury dyplomowania w roku akademickim 2019/20 dostępne są tutaj.


Uwaga! Studenci wszystkich roczników filologii polskiej i logopedii
W związku decyzją nr 47/2020 Rektora  UWM w Olsztynie dotyczącą zmian w ramowej organizacji roku akademickiego informujemy, że władze naszego wydziału nie przewidują wydłużenia czasu odbywania zajęć dydaktycznych. Zakończą się one 14 czerwca, a od 15 do 28 trwać będzie sesja egzaminacyjna. Możliwe jest wskazane w rozporządzeniu przedłużenie rozliczenia praktyk do 30 września. Prosimy również o zapoznanie się z zarządzeniem nr 44, które reguluje zasady zdalnej  organizacji zaliczeń i egzaminów, a także określa reguły zdalnego odbywania egzaminów dyplomowych. Według prodziekan dr R. Rozbickiej nie ma na razie podstawy prawnej do określenia w sposób szczegółowy procedury dyplomowania, ale trzeba zakładać, że prace powinny być dodane do Archiwum Prac Dyplomowych najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem egzaminu.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku

DECYZJA Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2020 roku


Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koronawirus-zarzadzenie-rektora


Informacja dla studentów filologii polskiej i logopedii

Szanowni Państwo, prosimy o sprawdzanie Państwa maili w domenie UWM oraz dołączanie do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów w Microsoft Teams. Wykładowcy z poszczególnych przedmiotów prześlą Państwu szczegóły w odrębnych mailach. Oficjalnie tryb pracy zdalnej zaczyna się 30 III, prosimy więc o cierpliwość, co do otrzymania informacji odnośnie do wszystkich przedmiotów.

Konsultacje pracowników będą odbywały się w sposób zdalny. Prosimy o kontakt z wykładowcami drogą mailową, adresy są dostępne tutaj: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9

Kontakt z sekretariatem będzie możliwy za pośrednictwem adresu mailowego filpol.human@uwm.edu.pl lub pod numerem telefonu 89 524 63 61.


Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl


 


Katedra Języka Polskiego
Katedra Literatury Polskiej

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl