Ogłoszenia

UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
21 listopada zajęcia z dr. P. Markiewiczem z godz. 18.30 zostają przeniesione do auli nr 30.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII
19 listopada wykład z dyslalii z dr A. Żywanowską zostaje odwołany. Odpracowanie nastąpi w późniejszym terminie.


UWAGA STUDENCI II roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ
W ramach zajęć z mgr. M. Sieniewiczem z dnia 18 listopada należy przybyć na spotkanie z prof. Czaplińskim, które jest zaplanowane na 29 listopada o godz. 18.00 w sali pod Amfiteatrem.


UWAGA STUDENCI II ROKU II STOPNIA FILOLOGII POLSKIEJ, specjalność edytorstwo tekstów
Wtorkowe zajęcia (19.11.19) z komputerowego opracowania tekstu i publikacji tekstów w Internecie oraz konsultacje dr. P. Przytuły zostają odwołane. Odpracowanie zajęć odbędzie się w późniejszym terminie.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
Jednorazowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z dr. D. Chludzińskim odbędzie się 10 grudnia (wtorek) w godz. 16.45-20.00 w Auli Dietrichów. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ
Jednorazowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z dr. D. Chludzińskim odbędzie się 14 stycznia (wtorek) w godz. 16.45-20.00 w Auli Dietrichów. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
Jednorazowy wykład z ochrony własności intelektualnej z dr E. Lewandowską odbędzie się 2 grudnia (poniedziałek) w godz. 15.00-16.30 w Auli nr 30. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ
Jednorazowy wykład z ochrony własności intelektualnej z dr E. Lewandowską odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) w godz. 9.45-11.15 w Auli Dietrichów. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI II roku II stopnia
Seminarium z dr hab. K. Kaczorowską-Bray zostaje przełożone z 27 listopada na 4 grudnia.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
19 listopada ćwiczenia z parcjalnych zaburzeń rozwoju psychoruchowego z dr E. Kamasz odbędą się od godz. 16.15 w sali nr 10 przy ul. Prawocheńskiego 13.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
Jednorazowy wykład z ergonomii z dr J. Hałacz odbędzie się 4 grudnia (środa) w godz. 18.30-20.00 w Auli Dietrichów. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ
Jednorazowy wykład z ergonomii z dr J. Hałacz odbędzie się 20 listopada (środa) w godz. 18.30-20.00 w Auli Dietrichów. Obecność obowiązkowa.


Uwaga studenci zainteresowani wyjazdami na płatne praktyki lub studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+!

Kontakt z koordynatorem wydziałowym programu Erasmus+: sebastian.przybyszewski@uwm.edu.pl


UWAGA!
Do końca listopada konsultacje dr hab. I. Kosek, prof. UWM będą się odbywać w następujące dni:
wtorek: 14.45-15.30
środa: 9.15 - 11.30.


UWAGA STUDENCI II roku II stopnia LOGOPEDII - moduł logopedia kliniczna
W dniach 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 27.11. i 11.12. zajęć z ,, Warsztatów logopedii klinicznej" na terenie uczelni nie będzie. Zajęcia te odbędą się na terenie WSSD w Olsztynie w uzgodnionych ze studentkami terminach.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII
Jednorazowy wykład z etykiety z dr. hab. J. Kowalewskim, prof. UWM odbędzie się 27 listopada (środa) w godz. 16.45-20.00 w auli nr 30. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ
Jednorazowy wykład z etykiety z dr M. Chudzikowską-Wołoszyn odbędzie się 14 stycznia (wtorek) w godz. 16.45-20.00 w auli nr 30. Obecność obowiązkowa.


UWAGA STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII
Jednorazowy wykład z etykiety z dr M. Chudzikowską-Wołoszyn odbędzie się 10 grudnia (wtorek) w godz. 16.45-20.00 w auli nr 30. Obecność obowiązkowa.


Uwaga studenci II roku I stopnia logopedii - grupa 1
Warsztaty logopedyczne z dr A. Żywanowską w terminach 6 XI, 13 XI, 20 XI, 27 XI, 4 XII, 11 XII, 18 XII, 8 I będą realizowane w Przedszkolu "Mistrzów" ul. Dworcowa 48 A.


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia - specjalność edytorstwo tekstów
Studenci II stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w IV semestrze studiów. Aby praktyka nie kolidowała z tokiem studiów należy ją odbyć w okresie wakacyjnym.
Szczegółowe informacje dotyczące praktyk zawodowych znajdują się na stronie Ośrodka Kształcenia Metodycznego:
http://www.uwm.edu.pl/human/okm/index.php/praktyki/zawodowe


 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl