Ogłoszenia

UWAGA!

W dniach 17-20 października zaplanowane są dni wewnętrznej pracy sekretariatu.
W dniach 17-18.10 i 20.10 sekretariat będzie otwarty w godz. 9.30-11.30,
w dniu 19.10 w godz.11.30-13.30.


UWAGA STUDENCI II roku LOGOPEDII!
20 października  wykład z pedagogiki specjalnej z Panią prof. M. Zaorską odbędzie się w Auli nr 31.


WYKAZ PRZEDMIOTÓW JEDNORAZOWYCH

Etykieta

STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII

20.10.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

STUDENCI II roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ

1.12.2017, godz.. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

15.12.2017, godz. 16.45-20.00, Aula Dietrichów

SZKOLENIE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

STUDENCI I roku I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

9.11.2017, godz. 11:30-14:45, Aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ i LOGOPEDII

23.11.2017, godz. 15:00-18:15, Aula Dietrichów

ERGONOMIA

STUDENCI II roku I stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

18.12.2017, godz. 9.45-11.15, aula Dietrichów

STUDENCI I roku II stopnia LOGOPEDII oraz FILOLOGII POLSKIEJ

18.12.2017 godz.. 11.30-13.00, Aula Dietrichów


UWAGA STUDENCI I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ!
18 października zajęcia z językoznawstwa ogólnego z Panią dr hab. M. Wołk odbędą się w sali nr 111.


UWAGA STUDENCI I roku I stopnia oraz I roku II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ!
Wykład z psychologii ogólnej z ks. dr Z. Kuleszem zaplanowany na 25 października zostaje przełożony na 18 października. Godzina i sala pozostają bez zmian.


UWAGA STUDENCI III roku LOGOPEDII!
Zajęcia z profilaktyki logopedycznej zaplanowane na 13 października z Panią mgr K. Wirchanowicz zostają odwołane. Ćwiczenia z grupą drugą będą odpracowane 11 października, godz. 16.45-18.30, sala 131a.


Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Olsztyńskiego TMJP, które odbędzie się w sali 14 budynku Wydziału Humanistycznego UWM (Olsztyn, ul. K. Obitza 1), 17 października 2017 roku:

– w pierwszym terminie: o godz. 11.45;
– w drugim terminie: o godz. 12.00.

Ze względu na wagę przewidywanych do rozpatrzenia spraw (w tym: wybór nowych władz oddziału) prosimy wszystkich członków o przybycie.

W imieniu Zarządu Oddziału Olsztyńskiego TMJP                                                                      Przewodnicząca Iwona Kosek


UWAGA STUDENCI!

Do 13 października plany zajęć mogą ulegać zmianom. Aktualna wersja planu znajduje się na stronie IPiL - zakładka FILOLOGIA POLSKA lub LOGOPEDIA - Plan zajęć.


Studenci filologii polskiej i logopedii!

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym pt. "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017".

Ankiety zamieszczone są w aplikacji USOSweb i należy je wypełnić w terminie od 19 czerwca do 30 września 2017.


PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA!
Uwaga studenci!

Procedura antyplagiatowa znajduje się w załączniku: Zarządzenie 119/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 119 Rektora UWM

 


Instytut
Polonistyki i Logopedii

ul. Kurta Obitza 1

10-725 OLSZTYN

tel. 89 524 63 61
tel./faks 89 527 63 13

filpol.human@uwm.edu.pl